De beelddrager: beeldende interpretatie van een Bijbelverhaal

juni 2018 - expositie Launch

 

achtergrond

Het protestantisme hecht veel waarde aan 'het Woord', oftewel de Bijbel. De beelddrager gaat in op het gebruik van beeld binnen het protestantisme. In mijn ontwerp heb ik een Bijbelgedeelte als voorbeeld genomen: het verhaal van de koperen slang.

 

visie

Het is zinvol voor christenen om een standpunt in te nemen over het gebruik van beeld in het geloof. Zelf denk ik dat beeld zich heel goed leent om de diepere laag, de interpretatie van een Bijbelverhaal zichtbaar te maken. Door de doelgroep - protestantse jongvolwassenen - een actieve rol te geven, wil ik hen prikkelen om na te denken over de meerwaarde van beeld in het christendom.

 

uitwerking

De beelddrager laat het publiek een verhaal in beeld maken op een houten bord. Ik heb 40 emoji's ontworpen die aan het verhaal van de koperen slang te koppelen zijn. De rol van de toeschouwer is dus het kiezen voor bepaalde emoji's en het bedenken van een volgorde. Daarna kan hij/zij een foto maken van het bord. De gemaakte foto's vormen een datavisualisatie en kunnen met elkaar worden vergeleken.

naar boven